Meniu Închide

Informații adopții internaționale România!

Informații adopții internaționale România!

 

Sunteți cetățean român care locuiește în străinătate și dorește să adopte un copil? De ce nu ați adopta un copil din România?

1. Cine poate adopta un copil din România?

Adopţia internaţională a copilului cu reşedinţa obişnuită în România de către o persoană/familie cu reşedinţa obişnuită în străinătate poate fi încuviinţată numai pentru copiii care se află în evidenţa Oficiului şi numai în următoarele situaţii:

a) adoptatorul sau unul dintre soţii familiei adoptatoare este rudă până la gradul al patrulea inclusiv cu copilul pentru care a fost încuviinţată deschiderea procedurii adopţiei interne;

b) adoptatorul sau unul dintre soţii familiei adoptatoare este şi cetăţean român;

c) adoptatorul este soţ al părintelui firesc al copilului a cărui adopţie se solicită.

Adopţia internaţională presupune deplasarea copilului pe teritoriul statului primitor, în urma încuviinţării adopţiei de către instanţa judecătorească română.

2. Care este procedura adopției în România?

Cererile persoanelor sau familiilor care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul altui stat şi care doresc să adopte un copil din România sunt transmise Oficiului prin intermediul autorităţii centrale competente din statul respectiv sau al organizaţiilor sale acreditate.

Cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare este luată în evidenţă de Oficiu numai dacă autoritatea centrală competentă din statul primitor sau organizaţiile sale acreditate şi autorizate în condiţiile legii atestă că:

a) adoptatorul sau familia adoptatoare îndeplineşte condiţiile de eligibilitate pentru adopţie şi este apt să adopte în conformitate cu legislaţia aplicabilă în statul primitor;

b) adoptatorul sau familia adoptatoare a beneficiat de consilierea necesară în vederea adopţiei în statul primitor;

c) este asigurată urmărirea evoluţiei copilului după adopţie pe o perioadă de cel puţin 2 ani;

d) sunt asigurate servicii postadopţie pentru copil şi familie în statul primitor.

Cererile transmise Oficiului trebuie însoţite de următoarele documente:

a) un raport întocmit de autorităţile competente din statul primitor, cuprinzând informaţii cu privire la identitatea persoanelor care doresc să adopte, capacitatea şi aptitudinea lor de a adopta, situaţia lor personală, familială, materială şi medicală, mediul social, motivele care îi determină să adopte un copil din România, precum şi cu privire la copiii pe care ar putea să-i primească spre adopţie; concluziile raportului vor fi susţinute prin documentele eliberate de autorităţile competente din statul primitor;

b) certificatele de naştere şi căsătorie şi actele de identitate ale persoanelor care doresc să adopte, în copie legalizată şi însoţite de traducerea lor legalizată în limba română;

c) cazierele judiciare ale persoanelor care doresc să adopte şi al soţului care nu se asociază la adopţie;

d) raportul medical întocmit separat pentru fiecare adoptator şi, după caz, raportul medical privind bolile psihice ale soţului care nu se asociază la adopţie;

e) actul din care să rezulte că există garanţiile că adoptatul are posibilitatea să intre şi să locuiască permanent în statul primitor, precum şi că adoptatul are faţă de adoptator şi rudele acestuia aceeaşi situaţie legală ca şi aceea a unui copil biologic al adoptatorului.

Selecţia şi potrivirea copilului cu adoptatorul sau familia adoptatoare cu reşedinţa obişnuită în străinătate se realizează de către Oficiu.
Persoana sau familia selectată are obligaţia să se deplaseze în România şi să locuiască efectiv pe teritoriul ţării pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile consecutive, care vor fi utilizate în scopul relaţionalii cu copilul.

3. Cum mă poate ajuta un avocat să adopt un copil din România?

Biroul nostru de avocatură vă poate ajuta pentru consultanță/reprezentare/asistență în fața instanțelor judecătorești și în fața altor autorități, inclusiv Oficiul Român pentru Adopții.

4. Unde este situat Oficiul Român pentru Adopții din România?

Oficiul pentru adopții din România este situat în București

5. De ce să alegeți biroul nostru de avocatură pentru adopția internațională?

Prin alegerea unui avocat din România cu experiență în adopții veți putea trece mai repede și mai ușor prin procedura adopției și continua viața alături de copilul dvs. Biroul nostru de avocatură a ajutat familii de peste hotare pentru adoptarea copiilor din România. Alegerea unui avocat local vă ajută să parcurgeți mai repede și mai ușor procedura adopției. Alegerea unui avocat din țara dvs. dublează onorariul întrucât avocatul din țara dvs. trebuie să contacteze un avocat din România, acesta fiind singurul în măsură să cunoască și să aplice legea română.

6. Care sunt costurile pentru a adopta un copil din România?

Va rog să contactați agenția dvs națională în ceea ce privește costurile din țara în care aveți în prezent domiciliul, agenție care are strânse legături cu Oficiul Român de adopții cu privire la documente.

Onorariul de avocat este în jurul a 1000 de Euro pentru întreaga procedură. În cazul în care doriți doar consultanță inițială aceasta costă în jurul a 100 de Euro.

Dacă aveți dorința de a adopta un copil din România, va rugăm să contactați biroul nostru de avocatură pentru detalii cu privire la procedura administrativă și legală referitoare la adopția internațională.

7. Doriți doar să vă informați cu privire la legislația referitoare la adopția internațională?

Pentru cunoașterea legislației naționale accesează site-ul Oficiului Român pentru adopții.

8. Cât durează toată procedura adopției internaționale?

Procedura adopției nu depășește 1 an de zile din momentul depunerii cererii de adopție.